Кошечка : Элизиум Гвен ( свободна)

                                         Кошечка: Элизиум Галатея ( свободна)

                                       Котик: Элизиум Голливуд ( свободен)

                                    Кошеска: Элизиум Гермиона ( свободна)

                                   Кошечка : Элизиум Габриэлла ( продана)

                                 Кошечка : Элизиум Глория ( продана)